PBS Bank
Licznik odwiedzin: 456985
Jesteś tutaj:
O NAS

Centrum Obsługi Zielonych Inwestycji Fundacji Karpackiej – Polska zostało utworzone w styczniu 2012 roku w ramach projektu „Karpaty Przyjazne Ludziom”. Misją Centrum jest promocja i obsługa przedsiębiorstw proprzyrodniczych, które są w swym podstawowym zakresie działalności zależne od przyrody i poprzez swą działalność przyczyniają się do ochrony bioróżnorodności.

 

Cele szczegółowe działania Centrum to:

 • świadczenie pomocy dla inicjatyw typu biznes przy bioróżnorodności,
 • zapewnienie wielofunkcyjnego rozwoju terenów cennych przyrodniczo poprzez obsługę inwestorów zainteresowanych rozwinięciem działalności gospodarczej o charakterze proekologicznym przy jednoczesnym zachowaniu praw ochrony natury i funkcjonowaniu ekosystemów,
 • promocja zasobów regionu, dostęp do informacji gospodarczo-inwestycyjnych,
 • pomoc w znalezieniu odpowiednich partnerów, dostawców oraz lokalizacji,
 • pomoc w dotarciu do informacji w zakresie przepisów dotyczących ochrony środowiska i zachowania bioróżnorodności,
 • upowszechnianie wiedzy i rozwinięcie świadomości ekologicznej, w szczególności w zakresie kształtowania postaw proekologicznych,
 • pomoc w nawiązaniu współpracy z proekologicznymi organizacjami pozarządowymi,
 • poprawa poprzez planowane inwestycje spójności obszarów należących do sieci Natura 2000 oraz innych obszarów chronionych

 

Szczegółowe działania Centrum to:

 • świadczenie usług informacyjnych dla przedsiębiorstw, samorządu oraz NGO’s obejmujących programy z zakresu ochrony środowiska i zachowania bioróżnorodności,
 • zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz programami i formami wsparcia MŚP,
 • prezentacje i wyjaśnienie zasad przygotowania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach projektów pomocowych dostępnych dla ww. podmiotów z funduszy strukturalnych, innych programów i instrumentów wsparcia,
 • zbieranie oraz bieżące aktualizowanie informacji na temat dostępnych programów i projektów wsparcia realizowanych z funduszy strukturalnych, innych programów i instrumentów wsparcia,
 • informowanie odbiorców usług o ogłaszanych konkursach naboru wniosków w postaci elektronicznego newslettera,
 • zbieranie i przetwarzanie dokładnych informacji dotyczących możliwości inwestycyjnych,
 • pomoc w opracowaniu studium wykonalności (bądź dokumentów o podobnym charakterze, w którym bada się wykonalność przedsięwzięcia, na przykład biznesplan, plan realizacji przedsięwzięcia, w celu umożliwienia dokonania oceny projektu przez właściwą instytucję, a także określenia wysokości dofinansowania),
 • szkolenia w zakresie funduszy UE na obszarach objętych programem Natura 2000.

 

Centrum Obsługi Zielonych Inwestycji wspiera „zielone otwarcie” społeczno-gospodarcze górskich południowych obszarów województwa podkarpackiego. Jego działanie obejmuje podnoszenie świadomości i wiedzy na temat wymogów w zakresie ochrony środowiska, szczególnie na terenach gmin, w granicach których znajdują się obszary Natura 2000. Realizuje swoją misję poprzez przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnej oraz szkoleń pracowników administracji samorządowej, przedsiębiorców, rolników, właścicieli gospodarstw agroturystycznych oraz pracowników instytucji finansowych w zakresie prawa ochrony środowiska oraz tworzenia „zielonych miejsc pracy” przygotowanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie kształtowania postaw proekologicznych.

 

Centrum prowadzi także działalność doradczą zmierzającą do świadczenia wysokiej jakości usług związanych z realizacją „zielonych projektów” określanych jako biznes przy bioróżnorodności. Swoistym podsumowaniem dotychczasowej działalności Centrum jest Strategia rozwoju turystyki na obszarach chronionych (dotyczy górskich obszarów województwa podkarpackiego). Powstała ona w ramach projektu „Karpaty Przyjazne Ludziom” i stanowi diagnozę stanu rozwoju turystyki na specyficznych terenach, jakimi są obszary chronione.

 

 

[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.