PBS Bank
Licznik odwiedzin: 456952
Jesteś tutaj:
WYJAZD STUDYJNY - AUSTRIA, SZWAJCARIA, NIEMCY

Zorganizowanie wyjazdu studyjnego do wzorowo zarządzanych obszarów objętych programem Natura 2000 w Europie oraz obszarów modelowych w Szwajcarii, gdzie funkcjonuje wiele pozytywnych praktyk godzenia wysokiego poziomu życia z sąsiedztwem natury

 

„Praktyka ochrony przyrody w Polsce przybiera często formy przypominające próby eksterminacji rdzennej ludności z terenów uznanych za cenne przyrodniczo. Często jest to tłumaczone wymogami dyrektyw unijnych i potrzebą spełnienia standardów międzynarodowych, które ponoć narzucają nam takie restrykcje. Tymczasem w sąsiednich krajach można się spotkać z praktyką w tej dziedzinie zupełnie inną, pozytywnie nastawioną na ludzkie potrzeby” E.Marszłek, Ochrona przyrody także dla ludzi, Echo Połonin" nr 56(79)

W dniach 23–27 września 2013 roku odbył się wyjazd studyjny do wzorowo zarządzanych obszarów Natura 2000 oraz obszarów cennych przyrodniczo w Europie (Austria, Szwajcaria, Niemcy) zorganizowany w ramach projektu KIK/31 „Karpaty Przyjazne Ludziom”. Wyjazd ten miał za zadanie zdobycie przez uczestników cennej wiedzy dotyczącej funkcjonowania obszarów chronionych w odwiedzanych krajach. Odwiedzenie obszarów chronionych w Austrii, Szwajcarii i Niemczech, a także spotkania i rozmowy przeprowadzone z osobami odpowiedzialnymi za właściwe ich funkcjonowanie dały uczestnikom niepowtarzalną możliwość wymiany doświadczeń w przedmiotowym zakresie.

 

Austria – 23 września 2013 roku

  • Spotkanie z Ruth Moser – Menedżerem Rezerwatu Biosfery Großes Walsertal (prezentacja oraz wymiana doświadczeń).
  • Zwiedzanie „Community Centre St. Gerold” – spotkanie z burmistrzem Bruno Summerem.
  • Zwiedzanie Rezerwatu Biosfery w Großes Walsertal – Gadental (prowadząca: Ruth Moser).

 

Szwajcaria – 24 września 2013 roku

  • Spotkanie z Hansem Lozzą – Kierownikiem ds. Komunikacji i Public Relations (prezentacja historii oraz sposobów rozwiązywania różnych problemów w Szwajcarskim Parku Narodowym).
  • Zwiedzanie Szwajcarskiego Parku Narodowego (prowadząca: Anna Schweiger – pracownik naukowy w Szwajcarskim Parku Narodowym

 

Niemcy – 26 września 2013 roku

  • Spotkanie w „Hans Eisenmann Haus” z dr. Jörgiem Müllerem – Dyrektorem Działu Badań Parku Narodowego Lasu Bawarskiego (prezentacja Parku Narodowego Lasu Bawarskiego).
  • Podsumowanie wizyty studyjnej – zajęcia warsztatowe z dr. Jörgiem Müllerem w Dziale Badań Parku Narodowego Lasu Bawarskiego w Grafenau (dyskusja na temat możliwości przeniesienia zdobytych doświadczeń na grunt Polski).

 

Aby człowiek mógł współżyć z przyrodą, niezbędna jest właściwie ukierunkowana pomoc państwa w dwóch ważnych płaszczyznach:

  • wspieranie finansowe działań i inicjatyw mieszkańców poprzez dotacje bezpośrednie bądź pośrednie (wspieranie rolnictwa i działań proekologicznych),
  • edukacja ekologiczna społeczeństwa prowadząca do właściwego użytkowania obszarów chronionych przez jej mieszkańców i turystów.

„Wizyta w dolinie Walsertal grupującej kilka miejscowości górskich była okazją do cennych obserwacji funkcjonowania ludzi na terenie Parku Biosfery Großes Walsertal będącym jednocześnie obszarem chronionym w ramach sieci Natura 2000. Wprawdzie na 3,5 tysiąca mieszkańców wiosek tworzących wspólnotę doliny istnieje tylko 180 gospodarstw farmerskich, ale większość ludzi żyje tu z turystyki. Życie w dolinie toczy się jak przed laty, a ludzka działalność skutecznie ukierunkowana jest na zarabianie pieniędzy dla utrwalania dobrobytu. Zapewnia go 180 tysięcy turystów i narciarzy korzystających rocznie z atrakcji doliny. Bardzo ważną rolę na tym terenie odgrywają małe elektrownie wodne wykorzystujące duży spadek wód potoków. Sztolnie prowadzące wodę wkopane są w głąb ziemi, a rysa krajobrazowa nikogo tu nie razi.

Funkcjonowanie Swiss National Park – kolejnego przystanku na szlaku wyjazdy studyjnego – zapewnia budżet w wysokości 3 mln franków, przy czym jego trzecia część to sponsoring i darowizny. Ekonomia wydaje się być częścią ochrony przyrody w tym kraju. Inaczej też rozumie się tu udział społeczeństwa w ochronie przyrody – tak naprawdę decydują gremia rzeczywiście reprezentujące społeczność, a nie uzurpujące sobie prawo do takiej reprezentacji. Zatem ważny jest głos przedstawicieli władz lokalnych, bo one mają społeczny mandat zaufania. W sprawach wyższej wagi, na przykład utworzenia nowego parku narodowego, prawo nakazuje odwołać się do woli ogółu mieszkańców wyrażonej w referendum. Pewnym szokiem dla uczestniczących w wyjeździe działaczy ekologicznych z Polski był fakt, że w Bawarskim Parku Narodowym można się budować w obrębie wsi bez specjalnych utrudnień pod warunkiem, że ma się tam działkę budowlaną. Tereny wsi leżących w zasięgu parku narodowego są bowiem z tegoż parku wyłączone" E.Marszłek, Ochrona przyrody także dla ludzi, Echo Połonin" nr 56(79)

[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.